LP/2017/289 Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2859-2/2017/SVL OAP
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády SR č. 225 z 30. marca 2011 v znení bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 73 z 24. februára 2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/289
Dátum začiatku MPK: 28.04.2017
Dátum konca MPK: 15.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 15.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.05.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)