LP/2017/288 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 2017-5873/25932:7-56AA
Podnet: § 102 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/288
Dátum začiatku MPK: 05.05.2017
Dátum konca MPK: 26.05.2017
Novelizované predpisy: 322/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia: 05.05.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.05.2017
Ukončenie štádia: 26.05.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.05.2017
Ukončenie štádia: 05.06.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.06.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)