LP/2017/285 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 460)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OLVS-53/2017
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: poslanecký návrh
Posledná zmena: 04.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/285
Dátum začiatku MPK: 24.04.2017
Dátum konca MPK: 03.05.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.04.2017
Ukončenie štádia: 24.04.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.04.2017
Ukončenie štádia: 03.05.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)