LP/2017/283 Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2729/1415
Podnet: bod B.3. uznesenia vlády SR č. 111 z 1. marca 2017
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/283
Dátum začiatku MPK: 13.06.2017
Dátum konca MPK: 26.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.04.2017
Ukončenie štádia: 13.06.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.06.2017
Ukončenie štádia: 26.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 30.06.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)