LP/2017/282 Tretia periodická správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 014746/2017-OIĽZ-0022164
Podnet: uznesenie vlády SR č. 353 z 3. júla 2013
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/282
Dátum začiatku MPK: 20.04.2017
Dátum konca MPK: 04.05.2017
Dátum ukončenia procesu: 28.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.04.2017
Ukončenie štádia: 20.04.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.04.2017
Ukončenie štádia: 04.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.05.2017
Ukončenie štádia: 05.05.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 05.05.2017
Ukončenie štádia: 31.05.2017
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 05.05.2017
Ukončenie štádia: 31.05.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.05.2017
Ukončenie štádia: 31.05.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia: 31.05.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia: 31.05.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.05.2017
Ukončenie štádia: 07.06.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.06.2017
Ukončenie štádia: 07.06.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 12.06.2017
Ukončenie štádia: 28.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.06.2017
Ukončenie štádia: 28.06.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.06.2017
Ukončenie štádia: 28.06.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)