LP/2017/280 Informácia o priebehu a výsledkoch 13. zasadnutia konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, 8. stretnutia zmluvných strán Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite a 2. stretnutia zmluvných strán Nagojského protokolu, Cancún, Mexiko, 4. – 17. decembra 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Príroda a krajina
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 4872/2017 – min.
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.335 zo 17. augusta 2016
bod D.2
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/280

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.04.2017
Ukončenie štádia: 20.04.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)