LP/2017/28 Opatrenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: spis č. 347/2017/OLPaZV
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Menyhart, Tibor, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/28
Dátum začiatku MPK: 23.01.2017
Dátum konca MPK: 10.02.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.01.2017
Ukončenie štádia: 23.01.2017
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.01.2017
Ukončenie štádia: 10.02.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.02.2017
Ukončenie štádia: 21.02.2017
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia: 10.03.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.02.2017
Ukončenie štádia: 10.03.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.03.2017
Ukončenie štádia: 14.03.2017
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 14.03.2017
Ukončenie štádia: 14.03.2017
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 14.03.2017
Ukončenie štádia: 14.03.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.03.2017
Ukončenie štádia: