LP/2017/278 Informácia o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 4859/2017 - min.
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 907/2002
bod B.3
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/278

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.04.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia: 17.05.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)