LP/2017/277 Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 017268/2017-ORPO-0044827
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/277
Dátum začiatku MPK: 18.04.2017
Dátum konca MPK: 10.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.04.2017
Ukončenie štádia: 17.04.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.04.2017
Ukončenie štádia: 10.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.05.2017
Ukončenie štádia: 22.05.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.05.2017
Ukončenie štádia:
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)