LP/2017/276 Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla 2016 do konca decembra 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 4894/2017-4.3
Podnet: § 19 ods. 11 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Ďalší predkladatelia: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/276
Dátum začiatku MPK: 18.04.2017
Dátum konca MPK: 02.05.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.04.2017
Ukončenie štádia: 13.04.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.04.2017
Ukončenie štádia: 02.05.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.05.2017
Ukončenie štádia: 12.05.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)