LP/2017/270 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 562/15979/OŠSVS/2017
Podnet: Na základe § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skráteného medzirezortného pripomienkového konania je potreba zabezpečiť úpravu zvýšenia platových taríf štátnych zamestnancov do nadobudnutia účinnosti nového zákona o štátnej službe.
Posledná zmena: 25.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/270
Dátum začiatku MPK: 13.04.2017
Dátum konca MPK: 25.04.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia: 13.04.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.04.2017
Ukončenie štádia: 25.04.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.04.2017
Ukončenie štádia: 27.04.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.05.2017
Ukončenie štádia: 11.05.2017
Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia: 11.05.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia: 25.05.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.05.2017
Ukončenie štádia: 25.05.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2017
Ukončenie štádia: