LP/2017/27 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: KM-OBL-14/2017
Podnet: § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru Slovenskej informačnej služby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu termínu nadobudnutia účinnosti opatrenia
Posledná zmena: 16.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/27
Dátum začiatku MPK: 25.01.2017
Dátum konca MPK: 06.02.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.01.2017
Ukončenie štádia: 25.01.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.01.2017
Ukončenie štádia: 03.02.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.02.2017
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 08.02.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.02.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: