LP/2017/266 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: S03393-OL-2017
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/266
Dátum začiatku MPK: 12.04.2017
Dátum konca MPK: 05.05.2017
Novelizované predpisy: 139/1998 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia: 12.04.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia: 05.05.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.05.2017
Ukončenie štádia: 14.06.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia: 15.06.2017
Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia: 14.07.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.06.2017
Ukončenie štádia: 14.08.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)