LP/2017/262 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 025203/2017-POLS-0047323
Podnet: Na základe § 146 ods. 6 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh opatrenia sa predkladá do skráteného medzirezortného pripomienkového konania na základe čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel Vlády Slovenskej republiky a z dôvodu potreby zabezpečenia účinnosti opatrenia dňa 1. júna 2017 (v súlade s účinnosťou zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Tento proces zahŕňa vyhodnotenie pripomienok po ukončení medzirezortného pripomienkového konania a nutnosť predloženia materiálu na rokovanie Stálej pracovnej skupiny Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 22.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/262
Dátum začiatku MPK: 21.04.2017
Dátum konca MPK: 02.05.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.04.2017
Ukončenie štádia: 21.04.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.04.2017
Ukončenie štádia: 02.05.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.05.2017
Ukončenie štádia: 05.05.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 10.05.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.05.2017
Ukončenie štádia: 22.05.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.05.2017
Ukončenie štádia: 22.05.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 22.05.2017
Ukončenie štádia: 22.05.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 22.05.2017
Ukončenie štádia: 22.05.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.05.2017
Ukončenie štádia: