LP/2017/260 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 1334/2467/2017/OLP
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/260
Dátum začiatku MPK: 11.04.2017
Dátum konca MPK: 04.05.2017
Novelizované predpisy: 305/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

71/1967 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

71/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

275/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.04.2017
Ukončenie štádia: 11.04.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.04.2017
Ukončenie štádia: 04.05.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.05.2017
Ukončenie štádia: 18.05.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.05.2017
Ukončenie štádia: 08.09.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)