LP/2017/257 Návrh záverečného účtu za Kanceláriu Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: KÚS-Spr 590/2017
Podnet: vlastný
Zodpovedná inštitúcia: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mosný, Tomáš, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/257
Dátum ukončenia procesu: 13.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.04.2017
Ukončenie štádia: 12.04.2017
Vlastník aktivity: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia: 12.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia: 13.04.2017
Vlastník aktivity: Ústavný súd SR (Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky)