LP/2017/25 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť FAFRÁK & FAFRÁK v.o.s., IČO: 31 658 041, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Betliar, okres Rožňava

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 07746/2017-4220-01569
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/25
Dátum začiatku MPK: 19.01.2017
Dátum konca MPK: 01.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.01.2017
Ukončenie štádia: 19.01.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.01.2017
Ukončenie štádia: 01.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)