LP/2017/249 Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 387 z 30. júla 2012, úlohy C.3.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: Z13609-2017-SF
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/249
Dátum začiatku MPK: 12.04.2017
Dátum konca MPK: 27.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.04.2017
Ukončenie štádia: 12.04.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia: 27.04.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)