LP/2017/244 Návrh na ratifikáciu Aktov Svetovej poštovej únie – Deviateho dodatkového protokolu Ústavy Svetovej poštovej únie, Prvého dodatkového protokolu Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách, prijatých na 26. svetovom poštovom kongrese (Istanbul, 19. 9. až 7. 10. 2016)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 13940/2017/SEKPS
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/244
Dátum začiatku MPK: 15.06.2017
Dátum konca MPK: 06.07.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.04.2017
Ukončenie štádia: 15.06.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2017
Ukončenie štádia: 06.07.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.07.2017
Ukončenie štádia: 11.07.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 25.07.2017
Ukončenie štádia: 17.08.2017
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 07.09.2017
Ukončenie štádia: 22.09.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 11.07.2017
Ukončenie štádia: 22.09.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.09.2017
Ukončenie štádia: 22.09.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.09.2017
Ukončenie štádia: 18.10.2017
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: