LP/2017/243 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včelstiev

Hromadné pripomienky


Autor: Beneš, František
Pripomienka k: §4
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: z §4 odstrániť: „Prikočovanie sa do piatich dní oznamuje regionálnej a veterinárnej potravinovej správe na sprievodnom doklade o kočovaní, vygenerovanom z centrálneho registra včelstiev.“ odôvodnenie: k uvedeným informáciám má prístup RVPS z centr.reg.včelstiev.