LP/2017/241 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohode o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2017-750/1452:1-26B0
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/241
Dátum začiatku MPK: 05.04.2017
Dátum konca MPK: 20.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.04.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.04.2017
Ukončenie štádia: 20.04.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)