LP/2017/24 Návrh postupu na usporiadanie vlastníctva k pozemkom dotknutým úpravou hraničného toku Morava a následnou zmenou štátnej hranice medzi bývalou Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 1974/2017-4.3
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/24
Dátum začiatku MPK: 17.01.2017
Dátum konca MPK: 30.01.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.01.2017
Ukončenie štádia: 16.01.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.01.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)