LP/2017/239 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k
Legislatívna oblasť: Stredné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 2017-3210-10E0
Podnet: § 47 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/239
Dátum začiatku MPK: 05.05.2017
Dátum konca MPK: 26.05.2017
Novelizované predpisy: 64/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.04.2017
Ukončenie štádia: 05.05.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.05.2017
Ukončenie štádia: 26.05.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.05.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)