LP/2017/238 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: S03240-OL-2017
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/238
Dátum začiatku MPK: 04.04.2017
Dátum konca MPK: 26.04.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.04.2017
Ukončenie štádia: 04.04.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.04.2017
Ukončenie štádia: 26.04.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia: 10.05.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 10.05.2017
Ukončenie štádia: 24.07.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.05.2017
Ukončenie štádia: 24.07.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.07.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)