LP/2017/236 Zákon o štátnych hmotných rezervách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn
Legislatívna oblasť: Správne právo
Poplatkové právo
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: SŠHR-2017/00661-001-PRED
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/236
Dátum začiatku MPK: 21.04.2017
Dátum konca MPK: 15.05.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.04.2017
Ukončenie štádia: 21.04.2017
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.04.2017
Ukončenie štádia: 15.05.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.05.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia: 08.11.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)