LP/2017/235 Hodnotiaca správa o stave plnenia zámerov vyplývajúcich z aktualizovanej koncepcie rozvoja verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 12467/2017/SVD/24180-M
Podnet: Na základe úlohy B.2. z uznesenia vlády SR č. 846/2010
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/235

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.04.2017
Ukončenie štádia: 10.04.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 10.04.2017
Ukončenie štádia: 21.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)