LP/2017/233 Predbežné stanovisko - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromia a ochrane osobných údajov a elektronických komunikáciách a ktorým sa zrušuje smernica 2002/58/EC (Nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12483/2017/SEKPS/19656-M
Podnet: Uznesenie vlády č. 627/2013 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/233
Dátum začiatku MPK: 13.09.2017
Dátum konca MPK: 27.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.04.2017
Ukončenie štádia: 13.09.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.09.2017
Ukončenie štádia: 27.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)