LP/2017/231 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho v znení vyhlášky č. 543/2008 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho v znení v znení vyhlášky č. 543/2008 Z. z.
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 41317/2017/130
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/231
Dátum začiatku MPK: 31.03.2017
Dátum konca MPK: 24.04.2017
Novelizované predpisy: 599/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 31.03.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 24.04.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia: 02.05.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.05.2017
Ukončenie štádia: 10.05.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.05.2017
Ukončenie štádia: 15.05.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 15.05.2017
Ukončenie štádia: 15.05.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.05.2017
Ukončenie štádia: