LP/2017/229 Informácia o výsledkoch 17. zasadnutia konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), Johannesburg, Juhoafrická republika, 24. september – 5. október 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Príroda a krajina
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 4520/2017-min.
Podnet: bod D.2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 333 zo 17. augusta 2016 k návrhu účasti delegácie SR na 17. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) v dňoch 24. septembra – 5. októbra 2016 a na stretnutí na vysokej úrovni dňa 23. septembra 2016
Johannesburg
Juhoafrická republika
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/229

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 31.03.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)