LP/2017/226 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/011084/2017-26
Podnet: Na základe plánu práce vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/226
Dátum začiatku MPK: 30.03.2017
Dátum konca MPK: 12.04.2017
Dátum ukončenia procesu: 26.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 30.03.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 12.04.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.04.2017
Ukončenie štádia: 21.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.04.2017
Ukončenie štádia: 26.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.04.2017
Ukončenie štádia: 26.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)