LP/2017/224 Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé kategórie výrobkov obranného priemyslu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 17689/2017-2062-13758
Podnet: § 43 písm. e) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/224
Dátum začiatku MPK: 31.03.2017
Dátum konca MPK: 24.04.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 30.03.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 24.04.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)