LP/2017/216 Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 46499/2016/120
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/216
Dátum začiatku MPK: 27.03.2017
Dátum konca MPK: 18.04.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.03.2017
Ukončenie štádia: 27.03.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.03.2017
Ukončenie štádia: 18.04.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.04.2017
Ukončenie štádia: 09.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 09.07.2019
Ukončenie štádia: 09.07.2019
Začiatok štádia: 09.07.2019
Ukončenie štádia: 09.07.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.07.2019
Ukončenie štádia: 09.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)