LP/2017/212 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 106. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 5. júna do 16. júna 2017 v Ženeve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné orgány a organizácie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 10925/2017-M_OPVA
Podnet: Ústava Medzinárodnej organizácie práce
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/212
Dátum začiatku MPK: 27.03.2017
Dátum konca MPK: 07.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.03.2017
Ukončenie štádia: 27.03.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.03.2017
Ukončenie štádia: 07.04.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.04.2017
Ukončenie štádia: 24.04.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)