LP/2017/211 Znenie so zapracovanou pripomienkou Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 19027/2017-3420-29070
Podnet: bod B.1 uznesenia vlády SR č. 28/2017
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/211
Dátum začiatku MPK: 22.05.2017
Dátum konca MPK: 02.06.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.03.2017
Ukončenie štádia: 22.05.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.05.2017
Ukončenie štádia: 02.06.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.06.2017
Ukončenie štádia: 27.06.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia: 29.06.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)