LP/2017/199 Návrh Rokovacieho poriadku výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/002408
Podnet: Na základe novely zákona SR č. 110/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na naliehavosť prerokovania materiálu.
Posledná zmena: 29.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/199
Dátum začiatku MPK: 22.03.2017
Dátum konca MPK: 28.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia: 22.03.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)