LP/2017/196 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách.
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: KM-OBL-83/2017
Podnet: inicíatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/196
Dátum začiatku MPK: 22.03.2017
Dátum konca MPK: 11.04.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia: 22.03.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia: 11.04.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia: 11.05.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.05.2017
Ukončenie štádia: 11.05.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 11.05.2017
Ukončenie štádia: 18.05.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.05.2017
Ukončenie štádia: 18.05.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2017
Ukončenie štádia: