LP/2017/190 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje podrobnejšie rozsah údajov poskytovaných do registra výberových konaní, registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov.
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 561/12824/2017/OŠSVS
Podnet: § 27 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu potreby zabezpečenia účinnosti predmetnej vyhlášky dňa 1. júna 2017 (v súlade s účinnosťou zákona). Tento proces zahŕňa vyhodnotenie pripomienok po ukončení medzirezortného pripomienkového konania a nutnosť predloženia materiálu na rokovanie Stálej pracovnej skupiny legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy.
Posledná zmena: 25.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/190
Dátum začiatku MPK: 05.04.2017
Dátum konca MPK: 13.04.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.03.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.04.2017
Ukončenie štádia: 13.04.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.04.2017
Ukončenie štádia: 11.05.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.05.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.05.2017
Ukončenie štádia: 19.05.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.05.2017
Ukončenie štádia: 25.05.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 25.05.2017
Ukončenie štádia: 25.05.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.05.2017
Ukončenie štádia: