LP/2017/189 Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017-2019 s výhľadom do roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 15924/2017-4120-13125
Podnet: § 4 zákona č. 321/2014 Z. z.
čl. 24 smernice Európskeho parlamentu a Európskej rady č. 2012/27/EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/189
Dátum začiatku MPK: 20.03.2017
Dátum konca MPK: 31.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.03.2017
Ukončenie štádia: 20.03.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.03.2017
Ukončenie štádia: 31.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)