LP/2017/186 Návrh Riadneho predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa dopĺňa smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2017/001310-14
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Posledná zmena: 20.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/186
Dátum začiatku MPK: 17.03.2017
Dátum konca MPK: 23.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.03.2017
Ukončenie štádia: 17.03.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.03.2017
Ukončenie štádia: 23.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)