LP/2017/183 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 13. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru, 8. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru a 8. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru, Ženeva, 24. apríl - 5. máj 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 4165/2017-1.8
Podnet: zasadnutie Konferencie zmluvných strán Bazilejského
Rotterdamského a Štokholmského dohovoru
Ženeva
24. apríl - 5. máj 2017
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zjednodušený postup - 5 pracovných dní, z dôvodu blízkeho termínu zasadnutia zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru a potreby vystavenia poverovacích listín
Posledná zmena: 31.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/183
Dátum začiatku MPK: 16.03.2017
Dátum konca MPK: 22.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.03.2017
Ukončenie štádia: 16.03.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.03.2017
Ukončenie štádia: 22.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.03.2017
Ukončenie štádia: 31.03.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)