LP/2017/181 Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov pre NTC Košice, a. s. na vybudovanie tréningového centra v Košiciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/010595/2017-442
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/181
Dátum začiatku MPK: 16.03.2017
Dátum konca MPK: 05.04.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.03.2017
Ukončenie štádia: 16.03.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.03.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.04.2017
Ukončenie štádia: 11.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.04.2017
Ukončenie štádia: 11.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)