LP/2017/180 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4186/2017-9.
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/180
Dátum začiatku MPK: 22.03.2017
Dátum konca MPK: 11.04.2017
Novelizované predpisy: 271/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 22.03.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.03.2017
Ukončenie štádia: 11.04.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)