LP/2017/179 Správa o realizácii aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 3625-12144/2017/SRR
Podnet: zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 378/2016 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/179
Dátum začiatku MPK: 16.03.2017
Dátum konca MPK: 29.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 15.03.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.03.2017
Ukončenie štádia: 29.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.03.2017
Ukončenie štádia: 07.04.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)