LP/2017/177 Koncepcia rozvoja Univerzitnej nemocnice Bratislava a návrh realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: Z11991-2017-OSI
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 503/2016.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/177
Dátum začiatku MPK: 14.03.2017
Dátum konca MPK: 27.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.03.2017
Ukončenie štádia: 14.03.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.03.2017
Ukončenie štádia: 27.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.03.2017
Ukončenie štádia: 31.03.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)