LP/2017/175 Návrh Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 1811/1145/2017/SRIN
Podnet: úloha bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 111/2017
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/175
Dátum začiatku MPK: 15.03.2017
Dátum konca MPK: 28.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.03.2017
Ukončenie štádia: 15.03.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)