LP/2017/169 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2017 č. MF/008740/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2017 č. MF/008740/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/008740/2017-421
Podnet: Novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákono v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/169
Dátum začiatku MPK: 13.03.2017
Dátum konca MPK: 31.03.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.03.2017
Ukončenie štádia: 13.03.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.03.2017
Ukončenie štádia: 31.03.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.04.2017
Ukončenie štádia: 20.04.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.04.2017
Ukončenie štádia: 27.04.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.04.2017
Ukončenie štádia: 27.04.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia: 04.05.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 04.05.2017
Ukončenie štádia: 04.05.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 04.05.2017
Ukončenie štádia: 04.05.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.05.2017
Ukončenie štádia: