LP/2017/165 Návrh na ratifikáciu Dodatku k Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 4757/2017-min.
Podnet: Iniciatívny materiál v dôsledku potreby prijatia doplnení Protokolu o ťažkých kovoch Slovenskou republikou
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/165
Dátum začiatku MPK: 10.03.2017
Dátum konca MPK: 30.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.03.2017
Ukončenie štádia: 10.03.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.03.2017
Ukončenie štádia: 30.03.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia: 05.04.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 19.04.2017
Ukončenie štádia: 16.05.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.04.2017
Ukončenie štádia: