LP/2017/158 Národná politika pre elektronické komunikácie do roku 2020 – priebežné vyhodnotenie k 31. decembru 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 06865/2017/SEKPS/18640-M
Podnet: Bod B.1. uznesenia vlády SR č. 540 zo 7. októbra 2015
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/158
Dátum ukončenia procesu: 28.03.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.03.2017
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.03.2017
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.03.2017
Ukončenie štádia: 28.03.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)