LP/2017/157 Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania