LP/2017/155 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2017-3769-56AA
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020
Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/155
Dátum začiatku MPK: 04.04.2017
Dátum konca MPK: 26.04.2017
Novelizované predpisy: 401/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

131/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

465/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

455/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

578/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.03.2017
Ukončenie štádia: 04.04.2017
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 04.04.2017
Ukončenie štádia: 04.04.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.04.2017
Ukončenie štádia: 26.04.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)